Menu
Keep me
posted
Close arrow right
close
Thank you

More information coming soon.
Have a good one! :)

Kvalitnejšie zdravotníctvo pomocou neurónových sietí?

15. March 2018

Hosted by: HubHub Bratislava

Paid

Description

Čas profesionálneho lekára je dnes do veľkej miery investovaný do diagnostiky, tj. vyhodnocovania snímkov, rozborov, a podobne. So zlúčením odbornosti a neurónových sietí (NN) je možné túto lekársku rutinu nahradiť softvérom, čím vzniká viac priestoru pre lekára na výskum či na samotných pacientov. Boris Vavrík z firmy Cognexa nás počas večernej prednášky uvedie do princípov NN, ako aj technológií, ktoré NN využívajú. Teóriu zároveň aplikujú na prípade z oblasti zdravotníctva, počas ktorého je z videa nutné bunku segmentovať, kategorizovať, no i predvídať jej vývoj.


Tešíme sa na vás 15. marca v HubHub!

Date & Time

15.03.2018

5:30 PM - 8:00 PM

Location

Bratislava

View map

More about Big Data & AI

Contact us

mail icon hello@hubhub.com