Menu
Keep me
posted
Close arrow right
close
Thank you

More information coming soon.
Have a good one! :)

Čo nám robí v interiéri dobre

21. November 2018

Hosted by: HubHub Bratislava

Paid

Description for All

Ako nás ovplyvňujú interiéry a exteriéry, v ktorých trávime väčšinu svojho dňa? Ako nás ovplyvňuje usporiadanie, orientácia priestoru, výhľad, tvary, povrchy materiálov? Čo človek potrebuje k tomu, aby sa v priestore cítil dobre? Na prednáške v podaní Veroniky Kotradyovej z Body Conscious Lab na Slovenskej technickej univerzite sa budeme zaoberať základnými vlastnosťami komfortného prostredia, ktoré vychádzajú z aktuálnych multidisciplinárnych výskumov v oblasti human-centered dizajnu (dizajn s ohľadom na človeka).

Veronika Kotradyová je pedagóg, výskumník a projektový manažér na Fakulte architektúry STU Bratislava, Ústav Interiéru a výstavníctva od roku 2002. Je absolventkou odboru Dizajn nábytku na DF vo Zvolene. Svoj výskum začínala v oblasti ekologického navrhovania a s výskumnou špecializáciou na dizajn s ohľadom na človeka sa začala zaoberať ako Fulbright scholar na UC Berkeley v USA v roku 2006. Absolvovala ešte viacero výskumno-prednáškových pobytov v Nemecku, Rakúsku, v Škandinávii a na Novom Zélande. Je výkonnou riaditeľkou výskumno-vývojového centra BCD-lab na Fakulte architektúry od jeho založenia v roku 2012. Od roku 2011 sa intenzívne zaoberá témou interakcie človeka a dreva.

Date & Time

21.11.2018

5:30 PM - 7:30 PM

Location

Staré Mesto

View map

More about Future of Work

Contact us

mail icon hello@hubhub.com