Menu
Keep me
posted
Close arrow right
close
Thank you

More information coming soon.
Have a good one! :)

Agilní management se zakladatelem a ředitelem Creative Dock

29. April 2019

Hosted by: ELAI

Paid

Description for All

Agilitapoužívaná v minulosti hlavně v IT vývoji se dnes převádí na řízení celého vývoje, spuštění a provozu nového produktu na trhu.
Přeměňte díky agilnímu přístupu svůj tým ve výrazně flexibilnějšíefektivnější a vstřícnější k potřebám zákazníka. Agilní metodystojí na otevřené komunikacitýmové spoluprácizapojení zákazníka a připravenosti na změnuJistě se vám často stáváže zákazník přesně neví, co od produktu či služby očekáváDíky agilnímu přístupu dokážete změny, k nimž v takovém projektu musí nevyhnutelně dojítzvládnout a zpracovat tak, aby nijak nenarušily jeho úspěšné dokončeníspuštění a provoz.
Všechny aktivitykteré budete v průběhu vývoje projektu provádět v duchu agilních metodzaměříte účelově na dosažení požadovaného výsledku, a díky tomu dosáhnete výraznější minimalizace plýtvání než u tradičních postupů. 

 

workshopu s Martinem Pejšou: 

 • Předání osobního know-how v oblasti agilních metod řízení projektů. 
 • Předání zkušenostíjak přinášet koncovým zákazníkům produktykteré skutečně ocené 
 • Specificky koncipovaná doporučení pro Vaše týmy. 

 

Co se na workshopu dozvíte: 

 • Jak zvolit vhodný postup transformace týmu na základě principů agilního přístupu. 
 • Jak motivovat zaměstnance a provést kulturní změnu. 
 • Jak díky agilním metodám posílit zodpovědnost a motivaci jednotlivých členů týmu, a tím pádem i jejich spokojenost. 
 • Jak řídit tým který je rozprostřený přes několik zemí 
 • Jak díky permanentnímu zaměření na technickou dokonalost a dobrý design zlepšovat agilitu. 
 • Jak v rámci projektů dodržovat jednoduchost, která je klíčem k úspěchu. 
 • Jak díky metodě scrum vytvořit tzv. cross-functional feature tým, který dokáže dodávat zákazníkovi end-to-end funkcionalitu pravidelně a bez závislosti na ostatních týmech. 
 • Jak pomocí metody scrum dodat zákazníkovi dvakrát více hodnoty za polovinu času. 

 

Martinovi Pejšovi: 

 • Zakladatel a ředitel Creative Dock, který rozvinul do 8 zemí. 
 • Nyní vede přes 450 lidí. 
 • Přes tři roky měl ve společnosti E.ON na starosti finanční plánování. 
 • 7 let působil v oblasti telekomunikacínejdříve v komunikaciproduktech, a následně jako obchodní ředitel. 
 • Jeden z nejzkušenějších tuzemských odborníků v oblasti agilního vývoje a provozu projektů. 

 

Date & Time

29.04.2019

9:00-13:30

Location

HubHub Na Příkopě 14, Panská 2, Praha 1

View map

Contact us

mail icon hello@hubhub.com