03.11.2022 | 3 min read |

Andrea Rácz

by Andrea Rácz

Technológie, talent a tolerancia: jedenásty ročník FTRNW sa zameral na spoločenskú zodpovednosť

Tohtoročný FTRNW mal podnázvom Tech for good a tak sa nosnou témou stali technológie a ich pomoc pri ekologických riešeniach. Pestro zložené panelové diskusie z radov expertov a kľúčové prednášky priniesli odporúčania, ako napríklad pristupovať k efektívnej transformácii ekonomiky na cirkulárnu, rozvoju technológii, no v neposlednom rade sa venovali aj podpore mladých talentov.

Otváracím spíkrom bol výnimočný talent zo Slovenska, sedemnásť ročný CEO a CTO Project Picoballon Jakub Nagy, ktorý spolu so svojim tímom vyvíjal softvér pre americkú armádu a s projektom, ktorý môže zdokonaliť predpovede počasia sa minulý rok zúčastnili aj súťaže Red Bull Basement. Jakub otvoril event svojim inšpiratívnym príbehom: Odmalička rád vytváram nové technológie. Najprv som sa tomu venoval z vlastného pobavenia, neskôr som sa však začal zamýšľať nad tým, aký vplyv môžu mať technológie na spoločnosť. Jedna z najdôležitejších vecí, čo som sa počas mojej práce naučil je, že nemusíte byť géniovia na to, aby ste vytvorili zmenu. Veľa krát sa stačí opýtať otázku: Čo môžem urobiť pre zmenu dnes?“ Rovnaký názor na podujatí prezentoval aj Ivan Bartoš, podpredseda vlády pre digitalizáciu v Českej republike, ktorý vo svojom video vstupe povedal, že téma „technológie pre vyššie dobro“ je stále aktuálna aj v dnešnej dobe.

NEDOMYSLITEĽNOU SÚČASŤOU ZMIEN JE DIGITALIZÁCIA

Aktuálne stratégie súkromnej aj verejnej sféry rozoberali v prvej panelovej diskusii predstavitelia štátnej správy, ale aj komerčných spoločností. V tomto paneli sa streli  Eva Pavlíková (Česko.Digital), Petra Dzurovčinová (Mesto Bratislava) a Norbert Kurilla (poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie). Hostia diskusie zodpovedali otázky, ktoré si ako spoločnosť intenzívne kladieme. Napríklad, ako nám môžu technológie pomôcť vybudovať lepšiu budúcnosť, alebo prečo je v digitalizácii dôležitá spolupráca medzi súkromným a štátnym sektorom. „Technológie, ak sú správne uchopené, majú veľmi pozitívny vplyv na vývoj spoločnosti. Digitalizácia pomáha ľuďom pri spoločensky dôležitých témach aj v bežnom živote. Napríklad v projekte Mesto Bratislava sa ľudí najprv opýtame čo ich trápi, čo by chceli zmeniť a v čom potrebujú pomôcť. Na základe toho potom určíme aktuálny najdôležitejší problém a hľadáme riešenia,“ odhalila Petra Dzurovčinová, splnomocnenkyňa primátora mesta Bratislava pre inovácie.

DôLEŽITOSŤ UDRŽATEĽNOSTI PODNIKANIA

Druhá panelovka bola zameraná na minimalizáciu odpadu pomocou technológii a rôznych iniciatív v praxi. Predstavitelia známych firiem ako je INCIEN, Tesco SK, CYRKL, IKEA či Disraptors diskutovali o stratégiách a systémoch, ktoré využívajú. „Cirkulárna ekonomika je základným nástrojom zmeny dnešnej spoločnosti pre vytvorenie udržateľného prostredia. Dá sa definovať mnohými spôsobmi, no postavená je primárne na troch základných entitách: energia, materiál a ľudské poznanie. Kľúčovou výzvou je nájsť efektívny spôsob ako rásť, ale aj maximalizovať ekonomiku pri využití nižšieho množstva materiálu a energie,“ vysvetlil na úvod panelovej diskusie Pavel Zedníček, výkonný riaditeľ spoločnosti INCIEN.