Prevádzkovateľ

Názov: HubHub Slovakia – www.hubhub.com
Obchodné meno: HubHub Slovakia s. r. o.
Sídlo: Mlynské nivy 16 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma právnickej osoby: spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo: 47 258 578
Daňové identifikačné číslo: 2120127702
Označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105972/B
Adresa elektronickej pošty: hello@hubhub.com 
Telefónne číslo: +421 904 235 297