12.10.2020 | 6 min read |

Andrea Rácz

by Andrea Rácz

Kempelenov inštitút, umelá inteligencia a excelentná veda priamo v HubHub

Prvý FTRNW Tuesday v jesennej sezóne 2020 priniesol veľmi zaujímavú tému, a rovnako tak aj zaujímavých hostí. Vznikajúci Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) po mesiacoch príprav nadobudol formálnu podobu, vďaka súkromným firmám získal financovanie na rozbehnutie svojich aktivít a vďaka podpore od HubHub aj miesto na prácu odborných pracovníkov v najvyššej budove Nivy Tower v Bratislave. O umelej inteligencií, jej prínosoch a rizikách, plánoch Kempelenovho inštitút a ďalších témach rozprávali v online rozhovore súčasná riaditeľka inštitútu prof. Mária Bieliková a jej zástupca doc. Marián Šimko.

Umelá inteligencia ako atómová zbraň

Názory na umelú inteligenciu sa líšia. Zatiaľ čo niektorí v nej vidia potenciálne nebezpečenstvo, iní presadzujú jej ďalšie rozvíjanie. Všetko však závisí od toho, ako sa k nej ľudstvo postaví, pretože podľa prof. Bielikovej je umelá inteligencia neutrálna. Aj jadrová energia nám môže slúžiť a v súčasnosti po celom svete slúži na mierové účely. Vďaka umelej inteligencií a počítačom dnes dokážeme zefektívniť množstvo procesov, ktoré sme pred desiatimi rokmi zefektívniť nedokázali. Vyhľadávanie správneho obrázku medzi miliónmi iných, preskúmanie databázy s miliónmi záznamov v priebehu pár sekúnd, ale aj filtrovanie e-mailového spamu sú operácie, ktoré dokážeme realizovať vďaka umelej inteligencií. Je zodpovednosťou ľudí, ako budeme k tejto technológií pristupovať.

Inštitúty podobné Kempelenovmu inštitútu

Hoci je novovzniknutý Kempelenov inštitút prvým inštitútom svojho druhu na Slovensku (aj v Čechách), nie je ani zďaleka jediným v Európe či vo svete. Podobné organizácie s rôznym zameraním vznikli už v 40.-tych a 50.-tych rokoch minulého storočia. Dnes majú dokonca veľmi silné previazanie so štátom. Veľmi známym inštitútom je nemecký DFKI so zameraním na výskum umelej inteligencie. V Európe je takýchto inštitútov niekoľko, no naše výsledky a konkurencieschopnosť voči USA, Číne a iným krajinám ani zďaleka nestačia. Slovensko ako krajina v mnohom zaostáva a dôvodom nie je len nedostatočné financovanie, ale aj odliv šikovných a mladých ľudí do zahraničia. Nevyhovujúce podmienky nútia mladých ľudí k odchodu do iných krajín a inštitútov, ktoré realizujú vedu a výskum v ich odvetviach.

Maria Bielikova, KInIT

Excelentná veda ako hlavný prínos inštitútu

Bez toho aby sme realizovali základný výskum a nadväzne aplikovali tento výskum do praxe sa v inováciách a konkurovaní okolitým krajinám a regiónom nikdy neposunieme. Cieľom Kempelenovho inštitútu je priniesť na Slovensko excelentnú vedu, vychovať odborníkov, ktorí dokážu riešiť zložité problémy, vďaka ktorým sa slovenská veda a výskum dostanú medzi svetových hráčov. KInIT plánuje vytvoriť podmienky a miesto pre novú generáciu odborníkov, ktorí zostanú doma a budú realizovať vedu a výskum na Slovensku.

Fungovanie, financovanie a témy Kempelenovho inštitútu

Kempelenov inštitút je oficiálne fungujúcou organizáciou, ktorá vznikla s podporou mnohých slovenských firiem. Pracovníci inštitútu budú zameraní na výskumu umelej inteligencie, informatiky a informačných technológií, strojového učenia, informačnej bezpečností a softvérového inžinierstva. Cieľom je venovať sa tiež témam etiky v informačných technológiách. Bez podpory slovenských firiem ako ESET, Tatra banka, Softec, Innovatrics, Seesame, ale aj HubHub by HB Reavis by bola realizácia myšlienku vytvoriť takýto inštitút oveľa zložitejšia. Na chod a fungovanie inštitútu chce tím okolo prof. Bielikovej získať peniaze aj z verejných zdrojov ako sú grantové schémy a štrukturálne fondy. Ďalším zdrojom peňazí budú financie získané zo zákaziek pre súkromné firmy a organizácie.

HubHub a Kempelenov inštitút

Do myšlienky založiť prvý inštitút tohto druhu na Slovensku prispel aj HubHub. Pracovníci Kempelenovho inštitútu sú súčasťou HubHub komunity a zadarmo využívajú priestory najnovšieho coworkingu v budove Nivy Tower v Bratislave. Hoci sama prof. Bieliková hovorí, že ide o veľký experiment, pretože nie je zvykom, aby vedeckí pracovníci využívali coworkingové priestory, celý tím je pripravený objavovať výhody takéhoto pracoviska a priniesť tak osvetu aj v tomto smere. Veríme, že ich vedecká práca a výsledky budú obrovským prínosom pre slovenský inovačný ekosystém.