Menu
Keep me
posted
Close arrow right
close
Thank you

More information coming soon.
Have a good one! :)

Ako mi psychológia pomôže s biznisom

07. November 2018

Hosted by: HubHub Bratislava

Paid

Description for All

Moja firma rastie a potrebuje všetko.  Čo potrebujem ja, aby sa postavila pevne na nohy?

Firma má potreby.  Ľudia vo firme majú potreby.  Ja mám potreby.  Ako všetky potreby skĺbiť dokopy? Dá sa to vôbec, keď máme len 24 hodín denne?  Čo sa stane, keď plním potreby firmy, zamestnancov a o svojich vlastných nemám čas ani len rozmýšľať? Existuje cesta, ako nevyhorím do tla a ako zároveň naša firma bude rásť.

Psychologička a koučka Lenka Uherová vám ukáže, ako si lepšie všímať seba, signály svojho tela, ako vedieť efektívne zareagovať vo vypätých a krízových situáciách v práci či doma, a ako v sebe nehromadiť tlak na napĺňanie potrieb všetkých okolo.

Cieľová skupina:

Primárne všetci podnikatelia a manžéri, zakladatelia start-upov alebo “generalisti”, ktorí podnikajú a majú množstvo úloh, ktoré z podstaty veci nestíhajú a pritom majú zodpovednosť za ostatných.  Tí, ktorí ostatných organizujú a veľa komunikujú s inými ľuďmi, majú zmiešanú prácu – aj sa rozprávajú, aj majú stretnutia, aj musia niečo tvoriť, aj organizovať.  Na týchto ľudí sú vytvárané veľké tlaky a ich zvládnutie výrazne ovplyvňuje úspech samotného biznisu.

Viac o prednášajucej:

Lenka Uherová, psychológ a kouč, sa vo svojej praxi sa opiera o aplikovanú pozitívnu psychológiu, a humanistický prístup (PCA). Klientov sprevádza v sebapoznaní a pomáha im nájsť v sebe dlho nevyužívané schopnosti a zručnosti, ktorými následne dokážu zlepšiť kvalitu svojho života. Pracuje s jednotlivcami  v rôznych životných situáciách a s rôznymi osobnými ťažkosťami. Poskytuje tiež rodinné a párové poradenstvo, ako aj emočné podporné sedenia pre deti a čerstvých rodičov. Vedie tiež sebarozvojové skupiny a skupiny zamerané na tréning efektívnej komunikácie vo vzťahoch.  Má dlhoročné skúsenosti s aplikáciou a poskytovaním EAP služieb pre korporátne spoločnosti na Slovensku, v Bulharsku, Českej Republike, Poľsku, Maďarsku, Belgicku a Luxembursku. V súčasnosti tiež spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami , pre podporu a skvalitnenie života ľudí s vážnymi a neliečiteľnými ochoreniami. Rozumie životu CEO.   Momentálne spolupracuje s niekoľkými organizáciami pri zvýšení ich efektivity, zabezpečení osobnostneého rastu a rozvoja leadershipu.

Lenka zároveň reprezentuje wendy.sk.  Wendy pomáha firmám vytvárať bezpečné pracovné prostredie aplikovaním modernej psychológie a zároveň im umožňuje vedomejšie, efektívnejšie a lepšie sa rozhodovať.

Date & Time

07.11.2018

6:00 PM - 8:00 PM

Location

Bratislava

View map

More about Future of Work

Contact us

mail icon hello@hubhub.com